نانو اکسون 52-00-00

حاوی مقادیر بالایی از عنصر پتاسیم و گوگرد میباشد. پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد.

لذا میتوان در طی دوره رشد گیاه و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد.دارای اسیدیته پائینی است لذا می توان برای کاهش اسیدیته خاک و اصلاح خاک های شور و همچنین بهبود محیط اطراف ریشه از آن استفاده کرد. در صورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید.

 

نحوه مصرف نانو اکسون 52-00-00

پیمایش به بالا
Call Now Button