نانو اکسون 30-05-15

حاوی کلیه عناصر غذایی و مقادیر بالایی از پتاسیم میباشد.پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد.

لذا میتوان در تمام دوره رشد گیاه به ویژه از زمان تشکیل میوه به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد.درصورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول توصیه مصرف استفاده کنید.این کود بصورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود، پای گیاه، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است.

درصد

ترکیبات

15

نیتروژن (N)

5

فسفر  (P2O5)

30

پتاسیم (k2o)نحوه مصرف نانو کاکسون 30-05-15

 

 

زمان مصرف

محصولات

خاکی

هر درخت 100-200 gr

تشکیل میوه تا قبل از برداشت

درختان میوه

خاکی

15-20 kg h-1

تشکیل میوه تا قبل از برداشت

صیفی جات

خاکی

3-5 kg در 1000 m2

از شروع باردهی

گلخانه

خاکی

15-20 kg h-1

بعد از تشکیل دانه و میوه تا آخر دوره رشد

محصولات زراعی

محلول پاشی

2-3 kg در 1000 L water

خاکی

3kg در 1000 m2

تمامی دوره رشد

گیاهان زینتی و انواع گل ها

محلول پاشی

2-3 kg در 1000 L water

پیمایش به بالا
Call Now Button