نانو اکسون 20-20-20

نانواکسون 20-20-20 ترکیب متعادلی از کلیه عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف موردنیاز گیاهان است.در تمام دوره رشد باعث رفع نیاز و تحرک رشد رویشی و زایشی گیاه میشود.میتوان از ابتدای بهار و شروع رشد رویشی تا قبل از باردهی محصول به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ استفاده کرد.

درصد

ترکیبات

20

نیتروژن (N)

20

فسفر  (P2O5)

20

پتاسیم (k2o)

 

نحوه مصرف نانو اکسون 20-20-20

خاکی

10-15 kgh-1

در طول دوره کشت

محصولات زراعی

خاکی

هر درخت 50gr

ابتدای بهار تا تشکیل میوه

درختان میوه

خاکی

15-20 kgh-1

از سبز شدن تا تشکیل میوه

صیفی جات

خاکی

15-25 kgh-1

قبل از گلدهی

درختچه ها

خاکی

3-5 kg  در 1000m2

از ابتدای رشد تا تشکیل میوه

گلخانه

محلول پاشی

2-3 kg در 1000L water

پس از گلدهی

مرکبات

محلول پاشی

2-3 kg در 1000L water

در زمان فروت ست و بعد از تشکیل میوه تا آخر فصل در تناوب با کودهای پتاسه

انگور

محلول پاشی

2-3 kg در 1000L water

یک بار مصرف در مرحله پایانی پنجه زنی و همچنین امکان مصرف توأم با علف کش

غلات

پیمایش به بالا
Call Now Button