کود مایع NE-808

گوگرد پتاس مایع

گوگرد پتاس مایع حاوی مقادیر بالایی از عنصر گوگرد میباشد.اهمیت گوگرد به عنوان عنصر ماکرو ثانویه و چهارمین عنصر ضروری برای گیاهان بعد از ازت ، فسفر و پتاسیم است.این عنصر در ساخت پروتئین ها،ویتامین ها و فعالیت آنزیم ها دخالت داشته و سبب بهبود فرآیند فتوسنتزی و افزایش مقاومت گیاهان در فصل سرما می شود.مصرف این کود در بهبود کیفیت محصولات زراعی و باغی می باشد.

مزایا:

  • کمک به کاهش   PH خاک و بهبود جذب عناصر ریزمغذی (آهن و روی) و فسفر
  • کمک به آزادسازی موادغذایی تثبیت شده در خاک
  • کمک به افزایش فرآیند رشد و فتوسنتز در گیاه

دستورالعمل مصرف:

گوگرد پتاس مایع

احتیاط و هشدار:

قبل از انجام محلول پاشی در سطح کوچکی از مزرعه امتحان گردد.

قابلیت اختلاط:

قبل از اختلاط با سایز سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گردد.

کودهای مایع نانواکسون

محصولات مرتبط

کنترل کننده PH
نیتروفوس مایع
ازت مایع
آهن مایع Iron-Exon
error: Content is protected !!