کود مایع

پتاس مایع POTAS

غلظت بالای پتاسیم در این کود موجب افزایش جذب برگی این عنصر شده که این امر باعث بهبود رنگ میوه، افزایش محتوای قند و همچنین افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی و کم آبی می شود.

مزایا:

  • قابل استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری
  • دارای جذب سریع با کارایی بالا و برطرف کننده کمبود پتاسیم
  • تجمع و انتقال قند به میوه
  • افزایش کیفیت، وزن و حجم میوه

دستورالعمل مصرف:

پتاس مایع

احتیاط و هشدار:

درهنگام گلدهی استفاده نشود.

قابلیت اختلاط:

قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گردد.

پتاس مایع
کودهای مایع نانواکسون

محصولات مرتبط

هیومیک اسید مایع
گوگرد پتاس مایع
نیتروفوس مایع
ازت مایع
error: Content is protected !!