کود پودری NE-P01

نانواکسون 36-12-12

P01

حاوی کلیه عناصر غذایی و مقادیر بالایی از پتاسیم میباشد.پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی مانند گرما، سرما، خشکی، شوری، و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد.لذا میتوان در طی دوره رشد گیاه، و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد.

میزان و نحوه مصرف 36-12-12

121236
کودهای پودری و گرانول

محصولات مرتبط

error: Content is protected !!