کود پودری NE-P02

نانواکسون 20-20-20

P02

نانواکسون 20-20-20 ترکیب متعادلی از کلیه عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف موردنیاز گیاهان است.در تمام دوره رشد باعث رفع نیاز و تحرک رشد رویشی و زایشی گیاه میشود.میتوان از ابتدای بهار و شروع رشد رویشی تا قبل از باردهی محصول به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ استفاده کرد.

202020

میزان و نحوه مصرف 20-20-20

202020
کودهای پودری و گرانول

محصولات مرتبط

error: Content is protected !!