کود پودری NE-P05

سولوپتاس 52-0-0

P05

حاوی مقادیر بالایی از عنصر پتاسیم و گوگرد میباشد. پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد.

لذا میتوان در طی دوره رشد گیاه و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد.دارای اسیدیته پائینی است لذا می توان برای کاهش اسیدیته خاک و اصلاح خاک های شور و همچنین بهبود محیط اطراف ریشه از آن استفاده کرد. در صورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید.

00521

میزان و نحوه مصرف 52-0-0

0052
کودهای پودری و گرانول

محصولات مرتبط

P04
NPK – 15-5-30
P06
NPK – 18-44-0
P07
گوگرد
P08
هیومیک اسید پودری
error: Content is protected !!